Stamford Executive Education Series

DMMDigital Marketing Management

หลักสูตรอบรมเรียน Digital Marketing Management

หลักสูตรที่เหมาะกับนักการตลาดออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มความรู้ และความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น หรือเหล่าผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมความแกร่งด้าน Digital Marketing ให้กับธุรกิจ รวมไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะเสริมความรู้ และทำความเข้าใจการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าเดิม และพัฒนาทำให้ตัวเองแข็งแกร่งด้านนี้ และยั่งยืน

Stamford Executive Education Series DMM

“Digital Marketing Management ”

หลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความชำนาญพิเศษ ด้าน “Digital Marketing” ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ และปฏิบัติงานจริงเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ โดยมีทั้งคลาสภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให้เลือกเรียน

Why Stamford DMM:

 • โอกาสสร้าง Connection กับอาจารย์ผู้สอน วิทยากรพิเศษ และเพื่อนร่วมชั้นจากหลากหลายอุตสาหกรรม
 • มีให้เลือกทั้ง คลาสภาษาอังกฤษ และ คลาสภาษาไทย
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปหลักสูตร Stamford MBA ได้ (จำนวน 4 หน่วยกิต) เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่าน Challenge Exam
 • เรียนแบบ interactive ผ่านกิจกรรม workshop ต่างๆ
 • สร้าง Connection กับเพื่อนร่วมคลาส

DIGITAL MARKETING MANAGEMENT


Modules

 • สัปดาห์ 1 ภาพรวมช่องทางการสื่อสารของสื่อดิจิทัล
 • สัปดาห์ 2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการโฆษณาและการโฆษณาด้วยภาพการวางแผนการตลาดออนไลน์ด้วยสื่อดิจิทัล (ขั้นตอนการวางแผน)
 • สัปดาห์ 3 การจัดการการสื่อสารบนสื่อโซเชียล การตลาดผู้มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์
 • สัปดาห์ 4 เรียนรู้สิ่งสำคัญของการซื้อขายสื่อบน Facebook Business Manager เจาะลึก Google search
 • สัปดาห์ 5 เจาะลึกการโฆษณาภาพเคลื่อนไหวและ YouTube เจาะลึก Line Advertising
 • สัปดาห์ 6 กลยุทธ์การจัดการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยช่องทางดิจิทัล การพัฒนาประสิทธิภาพแนวทางประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
 • สัปดาห์ 7 การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยสื่อดิจิทัลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Google Analytics – การเรียนรู้สาระสำคัญของ Google Analytics
 • สัปดาห์ 8 สอบวัดผลและการนำเสนองานรายกลุ่ม

*ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปหลักสูตร Stamford MBA ได้ (จำนวน 4 หน่วยกิต) เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่าน Challenge Exam

อีคอมเมิร์ซ:

คู่มือที่จำเป็นสำหรับการนำผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสู่ออนไลน์

ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ เหมาะสมกับธุรกิจตัวเองหรือไม่

ธุรกิจจำนวนมากลังเลที่จะขายออนไลน์เนื่องจากความเชี่ยวชาญภายใน หรือทรัพยากรที่จำกัด ทำให้พวกเขาขาดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ คลาสนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริษัทเรียนรู้พื้นฐานของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งรวมถึง: Market Place Sales, Direct to Consumer Sales, การตลาดดิจิทัล

เรียนรู้วิธีพัฒนากลยุทธ์การกระจายการขาย Omnichannel และกลยุทธ์การตลาดระดับสูงที่ผลักดันยอดขาย

dmm

Course Preview

Instructors

ค่าอบรม เพียงหลักสูตรละ55,000 บาท

*** สมัครเรียนวันนี้ ถึง 30 มกราคม 2564 รับสิทธิค่าอบรมราคาพิเศษ 50,000 บาท ***

STARTS ON

21 มีนาคม 2564

DURATION

ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์
เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น.

เรียนที่

Stamford ศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส
อาคาร Exchange Tower

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม