สมัครเลย พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

5 เหตุผล ทำไมต้อง ปริญญาโทStamford MBA Online

feature-item

เน้นการเรียนแบบ Interactive โต้ตอบกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้แบบ Real-Time เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการทำงาน

feature-item

สามารถเลือกกลุ่มวิชากลุ่มวิชาเลือกที่สนใจ เพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านได้ 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ International Business Management และ Digital Marketing

feature-item

เรียนสะดวกได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

feature-item

ประสบการณ์เรียนที่ไม่แตกต่างจากการนั่งเรียนในชั้นเรียนจริง

feature-item

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์คนทำงาน ที่มีเวลาน้อย หรืออาศัยอยู่ต่างจังหวัด/ประเทศ สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องทิ้งงานและชีวิตส่วนตัว

CAP

หลักสูตร MBA ใหม่!

ความรู้ที่นำเอาไปใช้ได้ทันที

หลักสูตร MBA ใหม่ ของ Stamford เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ ได้แก่ International Business Management และ Digital Marketing ประกอบกับทางเลือกในการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) รูปแบบต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น หลักสูตร MBA ได้รับการออกแบบภายใต้องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง “CAP” ที่ Stamford มองว่าเรียนต้องการจากหลักสูตร MBA

MUA

IQAหลักสูตร Stamford MBA

ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ (IQA)* จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจำปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว(ดูผลการประเมินที่ www.cheqa.mua.go.th)

*IQA (Internal Quality Assurance) คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร


ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครเลยตอนนี้