วิทยาเขตกรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาการสอนเกณฑ์การรับสมัครสถานที่เรียนค่าใช้จ่าย
(นักศึกษาไทย)
ค่าใช้จ่าย
(นักศึกษาต่างชาติ)
Full Time MBAอังกฤษสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.
ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเรียน ปริญญาโท ที่ Stamford
1. ยื่นใบสมัครเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
2. วัดพื้นฐานความรู้ และสอบสัมภาษณ์
3. ชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก
อโศก390,000 บาท340,000 THB
(9,444 USD)
Part Time MBA (Signature MBA)ไทยอโศก290,016 บาท-
Part Time MBA (Signarure MBA) - 1.5 ปีอังกฤษอโศก390,000 บาท384,000 THB
(10,667 USD)
350,000 THB
(9,722 USD)
Online MBAไทยออนไลน์260,016 บาท-

วิทยาเขตหัวหิน

หลักสูตรภาษาการสอนเกณฑ์การรับสมัครสถานที่เรียนค่าใช้จ่าย
(นักศึกษาไทย)
ค่าใช้จ่าย
(นักศึกษาต่างชาติ)
Part Time MBA (Signature MBA)ไทย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.
ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเรียน ปริญญาโท ที่ Stamford
1. ยื่นใบสมัครเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
2. สอบสัมภาษณ์
3. ชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก
หัวหิน220,032 บาท-
Part Time MPAไทยหัวหิน195,024 บาท-