Bangkok

Dr. Martin Goerlich

Assoc. Dean, Graduate School
เยอรมันนี

ดร. มาร์ติน สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Northumbria University ประเทศอังกฤษ และเคยดำรงตำาแหน่งอาจารย์อาวุโสที่ Northumbria University ดร. มาร์ตินเคยทำงานในบริษัทข้ามชาติกว่า 11 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศเยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและอังกฤษ

Dr. Ake Choonhachatrachai

MBA Lecturer
ไทย

ดร.เอก มีประสบการณ์กว่า 10 ปีด้านการสอนและการตลาด ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเขตติดต่อกันสามสมัย และมีส่วนร่วมในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดร.เอกมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้จบออกไปเป็นมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Dr. William P. Wall

MBA Lecturer
สหรัฐอเมริกา

ดร. วิลเลี่ยม สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน International Communication และปริญญาเอกด้าน Management Science
ดร. วิลเลี่ยมมีประสบกาณ์ด้านการสอนในหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พม่า สหรัฐอเมริกา และไทย

Dr. Tibrat Sangroengrob

MBA Lecturer
ไทย

ดร.ทิพรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการจาก University of Technology ประเทศออสเตรเลีย และระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ จาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการสอนวิชาการจัดการ การตลาด การบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรนุษย์ และการวิจัยด้านธุรกิจ

Dr. Irina Onyusheva

MBA Lecturer
คาซัคสถาน

ดร. อิริน่า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of International Business ประเทศคาซัคสถาน ซึ่งเป็นหลักสูตรในความร่วมมือระหว่าง George Washington University สหรัฐอเมริกา และ City University London อังกฤษ มีประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการทำวิจัย และมีส่วนร่วมในงานด้านวิชาการต่างๆ ในหลายประเทศ ทั้งยุโรปและเอเซีย

Dr.Thittapong Daengrasmisopon

MBA Lecturer
ไทย

ดร.ทิตพงษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Thunderbird School of Global Management สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านบริการธุรกิจจาก University of South Australia ดร.ทิตพงษ์ มีประสบการณ์การทำงานกว่า 14 ปี ด้าน Brand & Marketing

Dr. Scott Roach

MBA Lecturer
สหรัฐอเมริกา

ดร. สก็อตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการตลาด และมีประสบการณ์ด้านการสอนมายาวนานกว่า 25 ปีในหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อิรัก อัฟกานิสถาน และประเทศไทย นอกจากนี้ ดร. สก็อต ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการอวุโสให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างฟอร์จูน 500 อีกด้วย

Dr. Petcharat Lovichakorntikul

MBA Lecturer
ไทย

ดร. เพชรรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเป็นผู้นำและการจัดการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยชินวัตรในปี 2013 มีผลงานการวิจัยในด้านการจัดการและพัฒนาบุคคลากร นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งประสบการณ์ในโลกวิชาการกว่า 10 ปี

Dr. Mark Rendon

MBA Lecturer

ดร.มารค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฏหมาย (ธุรกิจระหว่างประเทศ)จาก University of Utah สหรัฐอเมริกา ดร.มารค์เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายจากอเมริกา มีประสบการณ์กว่า 25 ปีทั้งในตำแหน่ง CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำ

Hua Hin

ผศ. ดร. สอาด บรรเจิดฤทธิ์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไทย

D.B.A., M.B.A., M.P.A., ศศบ (รัฐศาสตร์) พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการบริการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ 30 ปี และเป็นผู้บริหารระดับสูงสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 10 ปี

ผศ. ดร. นิตยา สินเธาว์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ไทย

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต
  • ปริญญาโท : พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน)
  • ปริญญาโท : การบริหารงานบุคคล (Murray State University)
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)

ประสบการณ์

  •  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
  • อาจารย์พิเศษ ม.รามคำแหง ม.ราชภัฎฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก xwฯลฯ
  • ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร. สุเมธ ธุวดาราตระกูล

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

บธ.บ (การเงินและการธนาคาร), บธ.ม. (การเงิน), บธ.ด. พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการเงินและการธนาคารมากกว่า 10 ปี ในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

ดร. ปริญญา บรรจงมณี

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

D.B.A., M.B.A., B.B.A. ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดองค์กรธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น 4 ปี และมีประสบการด้านการสอน และการบริหารธุรกิจระดับผู้บริหารงมากกว่า 5 ปี

ดร. เจมส์ แลงแคสเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ไอร์แลนด์

ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษากว่า 20 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ. ดร. รัชยา ภักดีจิตต์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ไทย

การศึกษา ปริญญาเอก : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประสบการณ์ 20 ปี ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย