รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณา

และการประชาสัมพันธ์

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความเกิดการเรียนรู้ที่รอบด้าน ที่มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในด้านการเขียน และการพูด รวมถึงกลยุทธ์ทางความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานส่งเสริมทางการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการส่งเสริมองค์กร หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะมีแฟ้มผลงานที่แสดงถึงทักษะความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์ และความมั่นใจในการทำงานในอนาคต พบกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ห้องสตูดิโอและห้องตัดต่อของจริง หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

Richmond Stamford Dual degree

 • BCA – Advertising and Public Relations
 • BA Communications – Advertising and Public Relations

สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Richmond University (RAIUL) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัยทั่วโลก

โดยนักศึกษาสาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ Richmond University (RAIUL) ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Richmond University (RAIUL)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Creative Visual Expression
การแสดงออกด้วยภาพเชิงสร้างสรรค์ – สำหรับนักศึกษาต้องการทำงานในสายงานโฆษณา โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการชักจูง โน้มน้าว และความคิดสร้างสรรค์

Strategic communication
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ – สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นนักวางแผนกลยุทธ์หรือนักพูด

 

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Index Creative Village Company Limited กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานโดยใช้ศักยภาพในด้านของความคิดสร้างสรรค์ โดยให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัท ครีเอทีฟ อีเว้นท์ อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นบริษัทอีเว้นท์ของคนไทยบริษัทเดียวที่ติดอันดับ 7 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสาร Special Events Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำโฆษณาและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงโอกาสในการเข้าไปฝึกงาน และศึกษาดูงานอีกด้วย

 

นักศึกษาจะได้ทำโปรเจคร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Project) เพือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงตั้งแต่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำต่างๆจะเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานในอนาคตอีกด้วย สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้ทำการเปิดตัว S Agency (เอส เอเจนซี่) เอเจนซี่โฆษณาและพีอาร์ที่บริหารโดยนักศึกษาแสตมฟอร์ด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจริง ตั้งแต่รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า วางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การบริหารแบรนด์ การออกแบบสื่อดิจิทัลต่างๆ การวางแผนจัดงานอีเว้นท์ รวมไปถึงการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในแคมเปญต่างๆ อีกด้วย

 

คุณจะเรียนรุ้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การพูดในที่ชุมชน
 • การเขียน
 • การวางแผนเพื่อจัดงานต่างๆ
 • การสร้างสรรค์
 • การจัดการ
 • การตัดต่อ
 • การผลิต
 • การโปรโมทผลงาน
 • การชักชวน
 • การพัฒนางานโฆษณา

คุณจะรอบรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้:

 • งานแคมเปญโฆษณา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • งานโฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
 • การกล่าวสุนทรพจน์
 • สื่อ Social Media
 • การวางแผนสื่อ
 • แคมเปญประชาสัมพันธ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การจัดงานต่างๆ

 

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา 

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน และพระราม 9 (Dual Campus)
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ผู้ประสานงานลูกค้าในบริษัทโฆษณา
 • นักวางแผนสื่อโซเชียล มีเดีย
 • นักวางแผนการจัดงานอีเว้นท์
 • ครีเอทีฟ / นักออกแบบกราฟฟิก
 • ผู้จัดการตราสินค้า
 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 20หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต