โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จริงผ่านโครงการแลกเปลี่ยน โดยนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนของแสตมฟอร์ดเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเทอม โดยเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก