รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์

จุดเด่นของหลักสูตร

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ของไทย และ Kendall College at National Louis University ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดย อิมแพ็ค ถือเป็นสถานที่จัดงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับ Kendall College at National Louis University เป็นที่รู้จักในนามสถาบันการสอนด้านการบริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา

ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้นักศึกษามั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างสูงสุด จากการได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรม MICE นอกจากจะได้เรียนทฤษฎีเชิงลึก และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากในห้องเรียนแล้ว นักศึกษายังจะได้ฝึกงานที่อิมแพ็ค และโอกาสในการฝึกงานที่อื่นๆ ตามที่เลือก

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 

 

 

 

 • Bachelor of Business Administration
 • BA Business – International Business

นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เพื่อเดินทางไปศึกษาที่ Kendall College at National Louis University เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ได้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ จาก Kendall College at National Louis University สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดตลอดการศึกษา จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และประกาศนียบัตร ด้านการจัดการอีเว้นท์ จาก Kendall College at National Louis University

 

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การจัดการสถานที่
 • การจัดงานแสดงระดับนานาชาติ
 • บริการจัดเลี้ยง
 • การบริหารโครงการ
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
 • การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 • การแก้ปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้า
 • ทักษะทางด้านองค์กร
 • ความคิดสร้างสรรค์

คุณจะสามารถ:

 • จัดงานคอนเสิร์ต
 • จัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่
 • วางแผนงานแต่งงาน
 • จัดเลี้ยงสำหรับงานขนาดใหญ่
 • ต่อรองกับผู้สนับสนุนงาน
 • วางแผนการท่องเที่ยวและการประชุมระดับนานาชาติ
 • จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ
 • วางแผนและจัดการงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่จัดงานที่เกี่ยวกับการกีฬาขนาดใหญ่

 

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา 

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนพระรามเก้า
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนอังกฤษ (แผนการเรียนนานาชาติ)
ไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อาชีพต่างๆ ในธุรกิจ MICE (การประชุมธุรกิจ งานนิทรรศการ การแสดงสินค้า และอีเว้นท์ต่างๆ)

 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านอีเว้นท์
 • การตลาดอีเว้นท์
 • นักจัดหาสถานที่
 • ผู้บริหารการประชุม/นิทรรศการ
 • ผู้บริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับอีเว้นท์ และงานแสดงต่างๆ
 • ผู้จัดการอีเว้นท์ทางด้านกีฬา
 • นักวางแผนงานแต่งงาน
 • ผู้บริหารโครงการ
 • นักประชาสัมพันธ์/ ตัวแทนขาย
 • งานพัฒนาธุรกิจ
 • หน่วยงานของโรงแรม ด้านการจัดอีเว้นท์ หรือการประชุม
 • ชาวไทย: 623,800 THB

Total Credit:

 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 32 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 28 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต