รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

จุดเด่นของหลักสูตร

Dynamic

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการภาคพื้นดิน

Interactive

คุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัททางด้านการบินชั้นนำ และได้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศของธุรกิจการบินจริง

Job-Ready

คุณจะมีโอกาสฝึกงานกับสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะได้ฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์การทำงานแบบได้ลงมือปฏิบัติจริง เสมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอู่ที่นั่นจริงๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ในองค์กร เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณพร้อมก้าวเข้าสู่จุดหมายทางอาชีพในอุตสาหกรรมการบินได้ในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมเซ็นสัญญาร่วมกับสถาบันสอนขับอากาศยานเบาพิเศษ หรือ The Light Aircraft for Leisure Association Flying Club (LAAF) นักศึกษาจะได้เรียนกับนักบินมืออาชีพที่ชำนาญและมีประสบการณ์ทางด้านการบิน ถ้านักศึกษาสอบผ่าน จะได้รับใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษ หรือ Ultra – Light Pilot License (UPL) ซึ่งนับได้ว่าแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษนี้ ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนประเทศไทย

หมายเหตุ: หลักสูตรของสถาบันสอนขับอากาศยานเบาพิเศษ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียนปกติ

Two Degree Option

 • BBA – Airline Business Management
 • BSc – Airline Management

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินของแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Vaughn College เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีเชี่ยวชาญในด้านของการบริหารและการจัดการการบินและสนามบิน และได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News ให้เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาเหนือ โดย Vaughn College ได้ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะแมนแฮตตันและสนามบิน LaGuadia ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และศึกษางานของสนามบินและการจัดการการบิน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต โดยหลังจากจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเดินทางไปศึกษาที่เมืองนิวยอร์ค ต่ออีก 1 ปี เพื่อรับปริญญาตรีอีก 1 ใบจาก จาก Vaughn College นอกจากนี้ นักศึกษาแสตมฟอร์ดยังมีโอกาสในการรับทุนการศึกษา จาก Vaughn College อีกด้วย

คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้าน:

 • งานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน เช่น การควบคุมลานจอดอากาศยาน/วางแผนการโหลดสินค้า/เจ้าหน้าที่ห้องรับรองผู้โดยสาร/เจ้าหน้าที่ดูแลประตูทั้งขาเข้าและขาออก/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ดูแลด้านอาหาร
 • การดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 • ระบบการจองและการออกบัตรโดยสาร
 • เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการออกเอกสาร และการจัดการต่างๆ
 • การตรวจคนเข้าเมือง/การควบคุมด้านศุลกากร
 • การควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • การจัดการท่องเที่ยว

คุณจะสามารถ:

 • ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้โดยสารทั้งภาคพื้นดิน และบนเครื่องบิน
 • ปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพขั้นสูง ด้วยใจบริการ
 • แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดธุรกิจการบิน เช่น รู้ประเภทของเครื่องบิน กฎหมายธุรกิจการบิน และ การจองและการออกบัตรโดยสารเบื้องต้น
 • เข้าใจและใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดธุรกิจการบินได้อย่างชำนาญ
 • สร้างและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินได้

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา 

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนพระรามเก้า
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนอังกฤษ (แผนการเรียนนานาชาติ)
ไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือ แอร์โฮสเตส
 • เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง
 • พนักงานอำนวยการบิน
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ
 • ฝ่ายคลังสินค้าทางอากาศ / บริการลูกค้า
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
 • การฝึกอบรมการปฏิบัติการบิน
 • ผู้นำเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ในเรือสำราญ
 • ชาวไทย: 623,800 THB

Total Credit:

 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 48 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 12 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต