นักศึกษาระดับปริญญาตรี

UG_Testimonial_Kulanun

กุลนันทน์ จันทะปา (แยม)

ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาตรี

“ประทับใจเพื่อนและอาจารย์ต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศค่ะ เพราะทำให้แยมได้เปิดกว้างทางความคิด ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับเพื่อนได้อย่างอิสระ การได้มาเรียนที่นี่จึงทำให้แยมได้พัฒนาตัวเองในทุกด้าน ทั้งความกล้าคิดกล้าแสดงออก ความมั่นใจ และความสามารถทางภาษาค่ะ”

UG_Testimonial_Jirapat

จิราภัทร ดีมาก (แคท)

ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาตรี

“บางคนคิดว่าเรียน ม.เอกชนจะง่าย แต่ที่แสตมฟอร์ด แคทต้องตั้งใจเรียน และฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ เพราะอาจารย์ตั้งใจสอน และอยากให้เราเข้าใจเนื้อหา คิดวิเคราะห์และและปฎิบัติงานได้จริง แคทชอบที่เราอยู่กันแบบครอบครัวที่มีอาจารย์ที่ดูแลใส่ใจเหมือนผู้ปกครอง และมีเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องค่ะ”

UG_Testimonial_Chara

ชารา เรเวท (Chara Revett)

ประเทศอังกฤษ, นักศึกษาปริญญาตรี

“ฉันเลือกมาเรียนที่แสตมฟอร์ด เพราะนอกจากจะเป็นสังคมนานาชาติอย่างแท้จริงแล้ว ที่นี่ยังเปิดสอนวิชาที่ฉันสนใจอย่างนิเทศศาสตร์ ที่ทำให้ฉันได้สัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานการทำงานจริง ที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนยังเก่งมากๆ และมีประสบกาณ์ตรงในแวดวงการสื่อสารอีกด้วย”

UG_Testimonial_Callum Dale

คัลลัม เดล (Callum Dale)

ประเทศอังกฤษ, นักศึกษาปริญญาตรี

“มีหลายมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีที่ไหนที่เป็น ‘นานาชาติ’ เท่ากับที่แสตมฟอร์ด สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือ ที่นี่สอนให้เราได้ลองฝึกปฎิบัติจริง เรื่อยไปจนถึงการคิดและจัดการแบบผู้บริหาร เหมือนได้เตรียมความพร้อมสู่การทำงานตั้งแต่วันแรกของการเรียน”