รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จุดเด่นของหลักสูตร

ปัจจุบัน การทำธุรกิจต้องมีการติดต่อสื่อสารและการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ดังนั้นการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพราะเหตุนี้จึงทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการบริการจัดการโลจิสติกส์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตและการบริหารงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ และด้วยหลักสูตรที่มีความทันสมัย พร้อมด้วยประสบการณ์การทำงานของอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษจากภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาแสตมฟอร์ดจะมีความพร้อมในการทำงานและมีความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสำเร็จหลักสูตร

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • Bachelor of Business Administration
 • BA (Hons) Business and Management

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ University of Northampton ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ University of Northampton

การศึกษาดูงาน

เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้กับการเดินทางไปศึกษาดูงานในองค์กรและบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย, คลังสินค้าของการบินไทย, คลังสินค้าของยูนิลีเวอร์, T.S. Molymer OEM, โรงงานผลิตสินค้าของอิชิตัน กรุ๊ป, ฮอนด้า ออโต้โมบิล, SCG โลจิสติกส์, เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น, DHL และอีกมากมาย โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่จะเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาได้มีความเข้าใจหลักการทำงานที่ได้เรียนจากห้องเรียนสู่การทำงานในสถานที่จริง นักศึกษาจะได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานในแผนกต่างๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการได้พบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำ

โครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง

นอกจากการศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง ในบริษัทชั้นนำ เช่น คลังสินค้าของการบินไทย, บริษัท เคเอ็มทีซี (ประเทศไทย) จำกัด, Lotte, Damco International, บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), FedEx Express, Yusen Logistics และ เครือซีเมนต์ไทย เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกเรียนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 • ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักศึกษาจะได้เรียนโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม และได้ข้อมูลแบบเจาะลึกถึงจุดประสงค์และความต้องการของบริษัทต่างๆ
 • เรียนรู้แบบครอบคลุมทุกด้านของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บชิ้นส่วนต่างๆ การบริหารสินค้าที่มีกำลังรอผลิต และการบริการสินค้าพร้อมขาย จากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าปลายทาง
 • ด้วยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากบริษัทชั้นนำต่างๆ
 • บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการจ้างงาน 100% และได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด*

*อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานปี 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การบริการการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางพิ้นดิน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการบริหารพื้นที่จัดเก็บ และคลังสินค้า
 • การขนส่งด้านการค้าปลีก และการกระจายสินค้า
 • การทำงานร่วมกับลุกค้าและองค์กรระดับนานาชาติ
 • การบริการจัดการด้านการขนส่งและซัพพลายเชน
 • การทำเอกสารและกฎระเบียบสำหรับการนำเข้าและส่งออก
 • การนำเสนอโครงการทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

คุณจะสามารถ:

 • ออกแบบ สร้าง และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการขนส่งและซัพพลายเชนได้
 • พัฒนาคุณภาพ ราคา และบริการได้อย่างเห็นผล
 • เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง
 • ควบคุมการขนส่งของหน่วยงานภายนอก
 • ทำงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญในองค์กรระดับนานาชาติ
 • มีทักษะเฉพาะตัวที่โดดเด่นทางด้านการจัดการการขนส่งและซัพพลายเชน

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน และพระราม 9 (Dual Campus)
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • ฝ่ายบริหารด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ฝ่ายบริหารด้านการจัดการซัพพลายเชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัท/ตัวแทนการขนส่งทางสายเรือและทางอากาศ
 • ผู้จัดการฝ่ายขายระบบซัพพลายเชน
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและประเภทสินค้า
 • ผู้จัดการคลังสินค้า
 • ผู้ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศและทางทะเล
 • ผู้จัดการด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 32 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 28 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต