รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการโรงแรมนานาชาติ เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและ Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันอันดับ 1 ด้านการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก (TNS Survey, 2017)

โดยนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการบริหารจัดการในทุกส่วนงานของการโรงแรมผ่านหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการในปัจจุบัน นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • BBA – International Hotel Management
 • BB – International Hotel & Resort Management

นักศึกษาที่เลือกเรียน 3 เทอมสุดท้ายที่ต่างประเทศ จะได้รับปริญญาบัตรสองใบ คือจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และอีกใบหนึ่งจาก BMIHMS โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาที่เลือกเรียนในประเทศไทยตลอดหลักสูตร จะได้รับปริญญาบัตรจากแสตมฟอร์ด และ อนุปริญญา หลักสูตร International Hotel and Resort Management จาก BMIHMS โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย

การฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน

ในปี 2017 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสุตรการโรงแรมของแสตมฟอร์ดกว่า 100 คนได้เข้าฝึกงานที่โรงแรมระดับห้าดาว และบูทิคโฮเทล ถึง 30 แห่ง เช่น โรงแรมใน นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ดูไบ และในประเทศไทย นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกงาน 2 ครั้ง ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์ในส่วนงานของโรงแรมที่แตกต่างกันออกไป

อุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนต่างๆ เช่น ครัวสำหรับการสอน ห้องอาหาร ห้องจำลองแผนกต้อนรับในโรงแรม และห้องพักจำลอง

 

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • ความเป็นผู้นำและการสร้างทีม
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • การจัดการเวลา
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานด้านการโรงแรม
 • ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
 • การบริหารและการดำเนินงานด้านการทำอาหาร
 • การปฏิบัติงานฝ่ายต้อนรับ
 • การปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาด
 • การบริหารและปฏิบัติงานในร้านอาหาร
 • ความรู้ด้านไวน์และเครื่องดื่มอื่นๆ
 • โภชนาการอาหารขั้นพื้นฐาน

คุณจะสามารถ:

 • เข้าใจความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้า
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี
 • คุ้นชินกับการจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
 • เข้าใจการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา 

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนพระรามเก้า
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอน หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรสองภาษา

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • โรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ
 • ร้านอาหาร คลับ บาร์
 • บริษัทท่องเที่ยว
 • การบริหารงานอีเวนท์และสถานที่จัดงาน
 • สายการบิน
 • ชาวไทย: 672,400 THB

Total Credit:

 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 32 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 40 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 24 หน่วยกิต