นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะมีโอกาสในการเรียนแบบ Dual Degree หรือ แบบสองปริญญา ซึ่งเป็นการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

kendall NLU dual degree
SolBridge dual degree stamford