ปริญญาตรี

ฟังรุ่นพี่แสตมฟอร์ดเล่าถึงประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ปริญญาโท

มาฟังเสียงนักศึกษาและศิษย์เก่าของ Stamford MBA ที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนทั้งในและนอกคลาสเรียน พร้อมการนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการงานและธุรกิจของตัวเอง และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะของแต่ละคนอย่างไร