รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ออกแบบหลักสูตรการสอนโดยร่วมมือกับ Media Design School (MDS) สถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัลสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ บัณฑิตที่จบจาก MDS หลายท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์ระดับฮอลีวูดหลายเรื่อง อาทิ The Hobbit, Avatar, King Kong และ The Lord of the Rings Trilogy.

หลักสูตรการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Media Design School (MDS) ประเทศนิวซีแลนด์  โดยนักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและรับประกาศนียบัตรจาก Media Design School ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เดินทางไปศึกษาดูงาน และฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เปิดสอนทั้งแบบนานาชาติและสองภาษา ทำให้นักศึกษาได้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่ไปทักษะการออกแบบ ผ่านการนำเสอนผลงาน และสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวาดภาพ การถ่ายภาพ การออกแบบตัวอักษร โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ ภาพกราฟฟิกต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบสื่อโฆษณา ภารออกแบบภาพแบบ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ไปจนถึงการพัฒนาเว็บไซต์ วีดีโอ และหนังสั้น ทั้งหมดนี้ นักศึกษาจะมีความรู้และทักษะในการออกแบบเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาและสื่อสารในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ด้วยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงผ่านการทำโครงงานกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะการออกแบบ และเรียนรู้วิธีการบริหารงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมรับมือกับโลกแห่งการออกแบบที่ท้าทายและไม่หยุดนิ่งในอนาคต

คุณจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การวาดภาพ
 • การออกแบบตัวอักษร
 • การออกแบบอัตลักษณ์
 • การออกแบบบรรจุภัณท์
 •  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • การออกแบบโฆษณา
 • การถ่ายภาพ
 • การพัฒนาเว็ปไซต์
 • การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 • การผลิตวิดีโอ
 • การออกแบบสิ่งต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน
 • การออกแบบ 3 มิติ

คุณจะรอบรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เหล่านี้:

 • ภาพประกอบ
 • ตัวการ์ตูน ตัวอักษร
 • โลโก้
 • บรรจุภัณฑ์
 • นิตยสาร
 • โฆษณาทางโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์
 • ภาพถ่ายดิจิทัล
 • เว็ปไซต์
 • มิวสิค วิดิโอ
 • ภาพยนต์สั้น
 • การออกแบบการติดตั้ง

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน และพระราม 9 (Dual Campus)
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

นักศึกษาสามารถเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งด้านการออกแบบ การพัฒนาเกมส์ สตูดิโอภาพยนตร์และแอนิเมชั่น อาชีพที่น่าสนใจเช่น

 • งานออกแบบเพื่อการผลิตโฆษณาและวิดีโอ (Production Houses)
 • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • งานออกแบบภาพกราฟิก (ตัวอักษร, Brand Identity, โลโก้, สิ่งพิมพ์)
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • ออกแบบเกมส์และแอนิเมชั่น
 • งานด้านการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • งานด้านการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ (Visual Effects)
 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 24 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต