รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง

จุดเด่นของหลักสูตร

เริ่มต้นประตูสู่เส้นทางอาชีพในสาขาการสื่อสารอันน่าตื่นเต้นของคุณได้ที่แสตมฟอร์ด กับสาขาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง นักศึกษาจะมีความสามารถในการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ และตัวหนังสือ และเรียนรู้ที่จะกำหนดวิธีการมองโลกของคน ผ่านการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจอย่างมีศิลปะ พบกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ห้องสตูดิโอแ ละห้องตัดต่อของจริง หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ทำโปรเจคร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Project) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงตั้งแต่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำต่างๆ จะเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานในอนาคตอีกด้วย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Visual Storytelling

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ – สำหรับนักศึกษาที่มีความหลงใหลในการผลิตผลงานที่มีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อถ่านทอดเรื่องราวต่างๆ

Media Content Development

การพัฒนาเนื้อหาสำหรับสื่อ – สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการเล่าเรื่องราวไอเดียและข่าวสารต่างๆ มีความอยากรู้และต้องการค้นหาความจริง

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่วมกับ บริษัท Woody World จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สร้างสรรค์สื่อในโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงเป็นผู้จัดงาน Music Festival ระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของสาขาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียงกับทั้งสององค์กรนี้ เป็นการร่วมกันเพื่อพัฒนาและสร้างนักศึกษาให้มีทักษะและความรู้ตรงตามที่อุตสาหกรรมต้องการ รวมถึงสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทำงานในอนาคต โดยนักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรม และฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสององค์กร อีกทั้งยังมีโอกาสในการเข้าไปฝึกงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงอีกด้วย

สามารถดูผลงานของนักศึกษาได้ที่นี่ http://thespot.stamford.edu

 

คุณจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การเขียน
 • การทำรายงาน
 • การส่งผลงาน
 • การผลิต
 • การตัดต่องานกราฟฟิก
 • การใช้งานกล้องชนิดต่างๆ
 • การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาโครงเรื่อง
 • การแสดง
 • การออกแบบ

คุณจะรอบรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้:

 • สารคดีสั้น
 • การรายงานข่าวทางโทรทัศน์
 • รายการโทรทัศน์
 • นิตยสาร
 • การทำรายการวิทยุ
 • ตัวอย่างภาพยนตร์
 • หนังสือพิมพ์
 • มิวสิควิดีโอ
 • ภาพถ่ายดิจิตอล
 • การเขียนบท

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา 

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนพระรามเก้า
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนอังกฤษ (แผนการเรียนนานาชาติ)
ไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ช่างภาพ
 • ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร
 • ดีเจ
 • ผู้สร้างและควบคุมการผลิตภาพยนต์
 • นักวางแผนสื่อดิจิตัล
 • ชาวไทย: 623,800 THB
 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 20 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต