มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ค้นพบความสำเร็จในแบบของคุณด้วยหลักสูตร MBA จากแสตมฟอร์ด

 

Stamford MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน  ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะกับตนเองได้  โดยมีหลักสูตรให้เลือก 1 ปี หรือ 1.5 ปี  ทั้งภาคภาษาไทย และนานาชาติ โดยทุกหลักสูตรมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองจาก สกอ. ให้เปิดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ปี 2560 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ให้คะแนนระดับ “ดี” ในการประเมินทุกระดับชั้นและทุกคณะ

 

โดยสามารถเลือกกลุ่มวิชาเลือก Specialized Studies เพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านได้ ไม่ว่าเป็นกลุ่ม International Business Management, Entrepreneurship, Brand Communication และ Digital Marketing

 

6 เหตุผล ทำไมต้อง MBA ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 1. ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก : ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส (ตึก Exchange Tower) สามารถเดินทางสะดวกด้วย BTS (สถานีอโศก) และ MRT (สถานีสุขุมวิท)
 1. สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง : เนื้อหาการเรียนการสอนเหมาะกับโลกธุรกิจปัจจุบัน และเน้นการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงด้านธุรกิจจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาการทำงานของตนเองได้ทันที
 1. ผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์บน Blackboard : นวัตกรรมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันกว่า 85 แห่งทั่วโลก ช่วยให้เวลาเรียนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอีกด้วย
 1. เน้นการเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟ : ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนการสอน เน้นการโต้ตอบกันเพื่อแชร์ประสบการณ์ทำงานระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
 1. แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ : เข้าถึงแหล่งความรู้และกรณีศึกษาจากภาคธุรกิจทั่วโลก เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการธุรกิจในรูปแบบต่างๆ พร้อมโอกาสเรียนรู้กับคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากประเทศต่างๆ ในหลักสูตรนานาชาติ
 1. เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ : อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจหรือการทำงานด้านการตลาดจากภาคธุรกิจต่างๆ ผู้เรียนจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจกับอาจารย์ได้

 

หลายคนที่เลือกเรียน MBA มีความต้องการต่อยอดความสำเร็จในชีวิต สร้างความก้าวหน้าในด้านการงาน MBA ช่วยตอบโจทย์พวกเขาอย่างไร

 1. เงินเดือนเริ่มต้นของคนจบป.ตรี กับ ป.โท ห่างกัน 25-40%
  ใครๆก็อยากได้เงินเดือนสูง เริ่มต้นง่ายๆด้วยการเรียนโทต่อยอดความรู้
 2. เพิ่มโอกาสในการทำงานด้วยความรู้และความสามารถที่ได้จากการเรียน 
  ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในที่ทำงาน หรือ การหางานที่ตรงใจ หรือรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
 3. เตรียมความพร้อมสำหรับการโปรโมทภายในองค์กร
  พนักงานไทย 52%* ได้รับการโปรโมทอย่างน้อย 1 ครั้งในองค์การที่ทำอยู่ เนื่องจากการขยายงานหรือขอบเขตความรับผิดชอบ ปรับตำแหน่งตามความสามารถที่เพิ่มขึ้น หรือการปรับโครงสร้างองค์การ (*jobsdb.com)
 4. หนึ่งในการสร้างโอกาสยกระดับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดหากเปลี่ยนที่ทำงาน
  สมัครงานใหม่อย่างมั่นใจด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา บวกกับวุฒิ MBA การพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งทำให้คุณสามารถต่อรองเงินเดือนได้มากขึ้น

 

ทุกคนต้องการไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จในโลกที่ทวีการแข่งขันมากขึ้นทุกวัน Stamford MBA จึงพัฒนาทุกหลักสูตรให้สร้างความพร้อมเพื่ออยู่เหนือการแข่งขันและประสบความสำเร็จในแบบของคุณได้อย่างมั่นใจ

ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของ Stamford MBA มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยหลักการ 4I- Interactive Learning, Industry Linkage, International Perspective และ Integrity  โดยเชื่อมโยงสี่ส่วนนี้เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง

Interactive Learning

Industry Linkage

International Perspective

Integrity

วิทยาเขตกรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาการสอนจุดเด่นของหลักสูตรสถานที่เรียน
Full Time MBAอังกฤษ1. สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี
2. เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส
3. เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4. สัมผัสประสบการณ์เรียนหลักสูตรนานาชาติที่ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงเกินเอื้อม
อโศก
Part Time MBA (Signature MBA)ไทย,
อังกฤษ
1. สามารถจบได้ 1.5 ปี
2. เลือกเรียนเวลาเรียนได้ โดยผสมกันการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ช่วงเย็นวันธรรมดา 2 วัน, เสาร์ หรือ อาทิตย์ เพียง 1 วัน)
3. เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงาน ที่มีเวลาน้อย
4. เป็นหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ทั้งการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้จาก case study ต่างๆ
อโศก
Online MBAไทย1. มีหลักสูตร MBA Online เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน1. มีหลักสูตร MBA Online เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงาน ที่มีเวลาน้อย ทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
3. สามารถจบการศึกษาได้ใน 2 ปี
4. เรียนเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย
5. สัมผัสประสบการณ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองด้านธุรกิจกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยการเรียนแบบ real-time
ออนไลน์

วิทยาเขตหัวหิน

หลักสูตรภาษาการสอนจุดเด่นของหลักสูตรสถานที่เรียน
Part Time MBA (Signature MBA)ไทย1. เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (อาทิตย์)
2. สามารถจบภายใน 1.5 ปี
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนด้วยระบบ Block Course (การเรียนแบบครั้งละวิชา)
4. เรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟ
5. เสริมความรู้เชิงลึก ด้วยกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
หัวหิน
Part Time MPAไทย1. เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (อาทิตย์)
2. สามารถจบภายใน 1.5 ปี
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนด้วยระบบ Block Course (การเรียนแบบครั้งละวิชา)
4. เรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟ
5. เสริมความรู้เชิงลึก ด้วยกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
หัวหิน