เปิดรับสมัครตรง ระดับปริญญาตรี สำหรับภาคการศึกษา กรกฎาคม 2561

Start

End

รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดของสาขาวิชาต่างๆ และข้อมูลการสมัคร

Fields marked with an * are required

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

สำหรับภาคการศึกษา กรกฎาคม 2561

ณ วิทยาเขตพระราม 9 (กรุงเทพฯ) และ วิทยาเขตหัวหิน (เพชรบุรี)

 

แสตมฟอร์ดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบนานาชาติ และสองภาษา  ทุกสาขาวิชา

—— หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ——
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
สาขาการจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการอีเว้นท์
สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
สาขาบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
—— หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ——
สาขาการบัญชี
—— หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ——
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
—— หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ——
สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง
สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
—— หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ——
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-769-4056

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

 

MORE DETAIL

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.