[rev_slider_vc alias=”it-banner-th”]

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร

นวัตกรรมที่นำไปสู่การเตรียมพร้อมของการทำงาน: หลักสูตรของเรามุ่งเน้นในการพัฒนาโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่น Cloud computing พร้อมกับเน้นทักษะการปฏิบัติและทักษะเบื้องต้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนไปยังตลาดแรงงานและโลกในยุคปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรม: การฝึกอบรม การสัมมนาและ กิจกรรมอื่น ๆ กับบริษัทไอทีชั้นนำ ทั้งในและ นอกมหาวิทยาลัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาโดยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาจะได้ทดลองทำโปรเจ็คระดับโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงเข้าสู่อุตสาหกรรม อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและการฝึกงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น VoIP, mobile voice recognition app, mobile games, and movie review apps เป็นต้น

เรียนรู้แบบโต้ตอบ: หลักสูตรของเราเป็นกลุ่มเรียนขนาดเล็กช่วยให้นักศึกษาสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ได้อย่างง่ายดาย และหลังเลิกเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาผ่านทาง eLearning และสามารถติดต่อกับอาจารย์หากต้องการคำแนะนำหรือการสนับสนุนอื่นๆ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • นักพัฒนาแอพลิเคชั่น
 • นักพัฒนาเกมและมัลติมีเดีย
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค
 • นักพัฒนาซอร์ฟแวร์
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์
 • ที่ปรึกษาทางด้าน IT

Key Information

Program Start (Month)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
Earliest Intake Dateกรกฎาคม 2560
Locationหัวหิน
Program Duration3.5 ปี
Language หลักสูตรภาษาไทย

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ the Laureate English Program (LEP) ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • นักพัฒนาแอพลิเคชั่น
 • นักพัฒนาเกมและมัลติมีเดีย
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค
 • นักพัฒนาซอร์ฟแวร์
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์
 • ที่ปรึกษาทางด้าน IT
 • ชาวไทย: 360,000 THB

Total Credit:

 • 40 Credits General Education
 • 40 Credits Basic Core Courses
 • 32 Credits Major Required Courses
 • 28 Credits Major Elective Courses
 • 8 Credits Free Elective Courses
 • 12 Credits Internship