Events

หลักสูตรออนไลน์ “โดนใจ” คนทำงานยุคดิจิทัล

Free

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online และกลุ่มวิชาเลือก 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing พร้อมชมสาธิตการใช้งานระบบ Blackboard ที่ใช้งานง่าย เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

Stamford MBA หลักสูตรที่ “ใช่” สำหรับคนทำงาน – มาทำความรู้จักกับ “Signature” ของหลักสูตรและการเรียนการสอนของเราได้ที่งาน Stamford MBA Program Review & Admission Day

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ Uplifting Your Service..กลยุทธ์ยกระดับคุณค่าธุรกิจงานบริการ”

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์”

Free

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ก่อนตัดสินใจลงทะเบียน ในหัวข้อ "Creativity for Innovation…ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม" กับ ดร. ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

Stamford MBA หลักสูตรที่ “ใช่” สำหรับคนทำงาน – มาทำความรู้จักกับ “Signature” ของหลักสูตรและการเรียนการสอนของเราได้ที่งาน Stamford MBA Program Review & Admission Day

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก เปิดใหม่ “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ “Employee Engagement..กลยุทธ์สร้างความผูกพันของพนักงาน”

At

หลักสูตรออนไลน์ “โดนใจ” คนทำงานยุคดิจิทัล

Free

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online และกลุ่มวิชาเลือก 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing พร้อมชมสาธิตการใช้งานระบบ Blackboard ที่ใช้งานง่าย เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก เปิดใหม่ “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ “ตระหนักรู้เพื่อทีมเวิร์คที่ดีกว่า...Managing Organization”

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Stamford MBA ไม่เหมือนใคร? – ค้นหาคำตอบกันได้ที่งาน “Admission Day” Stamford เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักหลักสูตร MBA ของเราให้มากขึ้น พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์”

Free

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ "The Journey to the 10 Types of Innovation...กลยุทธ์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 10 ประการ" กับ ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์”

Free

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Challenge of Human Resource..รู้ทันความท้าทายการจัดการทรัพยากรมนุษย์” กับ ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Stamford MBA ไม่เหมือนใคร? – ค้นหาคำตอบกันได้ที่งาน “Admission Day” Stamford เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักหลักสูตร MBA ของเราให้มากขึ้น พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก เปิดใหม่ “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ Uplifting Your Service..กลยุทธ์ยกระดับคุณค่าธุรกิจงานบริการ

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์”

Free

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Consumer Behavior of Consumer Market” กับ ดร. บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก เปิดใหม่ “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ “Employee Engagement..กลยุทธ์สร้างความผูกพันของพนักงาน”

At

Stamford Signature MBA Scholarship Day

Free

Stamford มอบโอกาสใหญ่ต้นปี 2562 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนต่อ ป.โท MBA ชิงทุนการศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ มีทั้งทุน 50% และ 25%

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก เปิดใหม่ “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ “รู้เขารู้เรา บริหารพวกเราได้...Managing Organization”

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Stamford MBA ไม่เหมือนใคร? – ค้นหาคำตอบกันได้ที่งาน “Admission Day” Stamford เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักหลักสูตร MBA ของเราให้มากขึ้น พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก เปิดใหม่ “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ “Business Process Improvement for Organizational Success” กับ กับ ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียน ป.โท ออนไลน์..สำหรับคนยุคใหม่””

Free

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Business Process Improvement for Modern Organizations - การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อองค์กรสมัยใหม่” กับ ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

“เรียนครบ จบเร็ว” กับ Stamford MBA – พบกันได้ในงาน Admission Day พบอาจารย์และเจ้าหน้าที่แนะแนว ที่จะมารีวิวหลักสูตร พร้อมตอบทุกข้อสงสัย กับ 4 กลุ่มวิชาเลือก ยอดฮิต

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

งาน Stamford MBA Trial Class ที่พลาดไม่ได้! จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนกลุ่มสาขาวิชาเลือก เปิดใหม่ “Digital Marketing” และต่อด้วยกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ในหัวข้อ “Social Media Marketing” กับ คุณมุทิตา กิมาคม

At

Stamford MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่”

Free

ปี 2019 Stamford MBA Online เปิดตัวกลุ่มสาขาวิชาเลือกเฉพาะทางใหม่ Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล) เชิญ Log-in เข้าร่วมฟังรีวิว และชมสาธิตการใช้งานระบบ Blackboard ที่ใช้งานง่าย เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ พร้อมฟังประสบการณ์เรียนจากนักศึกษาโดยตรง

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

ต้อนรับปี 2019 Stamford MBA เปิดกลุ่มสาขาวิชาเลือกเฉพาะด้าน ใหม่ Digital Marketing – การตลาดดิจิทัล มารู้จักกันให้มากขึ้นในงาน Stamford Admission Day พร้อมพูดคุยกับอาจารย์และเจ้าที่แนะแนวก่อนตัดสินใจ

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class พร้อมเปิดตัว กลุ่มสาขาวิชาใหม่!ล่าสุด “Digital Marketing” และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Entrepreneurial DNA”

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียน ป.โท ออนไลน์..สำหรับคนยุคใหม่””

Free

มาสัมผัสการเรียนจริงในหัวข้อ “Employee Engagement กลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงาน” กับ ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำ Stamford MBA พลาดไม่ได้! พร้อมทำความรู้จัก Stamford MBA Online ระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวก

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

เรียนทั้งที ต้องเอาไปใช้ได้จริง! มาร่วมค้นพบเคล็ด(ไม่)ลับ ของการเรียน ป.โท ให้ “รอดและรุ่ง” ในงาน Stamford Admission Day - ทำความรู้จักกับ หลักสูตรใหม่ ของ Stamford MBA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงาน พร้อมเจาะลึก 3 กลุ่มวิชาเฉพาะ ใหม่

At

Stamford MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” เรียนสะดวก..ใช้ได้ทันที

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่ไม่เหมือนใครของ Stamford เรียนสนุก สะดวก ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้คุณเปิดประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ไม่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนจริง

At

STAMFORD ABM DAY – สุราษฎร์ธานี

Free

แสตมฟอร์ด ชวนน้องบ่าว สาวนุ้ย มัธยมปลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง มาติดปีกเปิดโลกกว้างแห่งธุรกิจการบิน พบกับรุ่นพี่เหล่านางฟ้าและว่าที่กัปตันที่จะมาให้คำแนะนำพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย!

At 08:30
ห้องประชุม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

STAMFORD IHM DAY vol.2 – วิทยาเขตพระรามเก้า

Free

ห้ามพลาด! สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมปลาย มาร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารสไตล์ยูโรเปี้ยน สนุกไปกับการทำ Mocktail และ เรียนรู้งานโรงแรมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

At 10:00
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “HR Transformation” – พลิก HR..ฝ่าโลกธุรกิจยุคใหม่

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียน ป.โท ออนไลน์..สำหรับคนยุคใหม่””

Free

มาสัมผัสการเรียนจริงในหัวข้อ “Cross Innovation นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์” กับ ดร. กิตติโชค นิธิเสถียร อาจารย์ประจำ Stamford MBA พลาดไม่ได้! พร้อมทำความรู้จัก Stamford MBA Online ระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวก

At

Go Inter – จุดเปลี่ยนอนาคต

Free

กลับมาอีกครั้ง! กิจกรรมที่จะมาเปิดมุมมองการเรียนปริญญาตรีของน้องๆ ให้กว้างขึ้น ฟังประสบการณ์โกอินเตอร์จากรุ่นพี่ชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงรายละเอียดการเรียน ป.ตรี แบบสองปริญญา (Dual Degree) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program) และ โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship) พร้อมลุ้นรับทุนเรียนต่อต่างประเทศภายในงาน ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!

At 09:00
โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

ความรู้ที่ตอบโจทย์..เอาไปใช้ได้จริง! กับหลักสูตรใหม่ ของ Stamford MBA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานอย่างแท้จริง พบกันในงาน Stamford Admission Day ที่อาจารย์และเจ้าหน้าทีจะมาตอบทุกข้อสงสัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะ ใหม่ “International Business Management”, “Entrepreneurship” และ “Brand Communication”

At

Stamford English Day

Free

สมัครได้แล้ววันนี้! Stamford English Day สำหรับน้องๆ ม.6 ที่ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า และวิทยาเขตหัวหิน ลงทะเบียน คลิก!

At 09:00
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9 และ วิทยาเขตหัวหิน

STAMFORD ABM DAY vol.2 – วิทยาเขตพระรามเก้า

Free

กลับมาอีกครั้ง! ตามคำเรียกร้องกับสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ชวนน้องๆ มัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกแห่งธุรกิจการบิน พบกับรุ่นพี่เหล่านางฟ้าและว่าที่กัปตันที่จะมาให้คำแนะนำพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆ มากมาย

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9

Stamford MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” เรียนสะดวก..ใช้ได้ทันที

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่ไม่เหมือนใครของ Stamford เรียนสนุก สะดวก ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้คุณเปิดประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ไม่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนจริง

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียน ป.โท ออนไลน์..สำหรับคนยุคใหม่””

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้คุณสัมผัสการเรียนแบบ Virtual Classroom กับระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวก พร้อมสัมผัสการเรียนจริงในหัวข้อ “Creativity, Innovation and Design” กับ ดร. ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำ Stamford MBA พลาดไม่ได้!

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ผศ. ดร. เอก อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Digital Marketing Transformation” – ปรับกลยุทธ์การตลาดสู่โลกยุคดิจิทัล

At

Stamford MBA Online หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ “คนยุคใหม่”

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่ไม่เหมือนใครของ Stamford เรียนสนุก สะดวก ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้คุณเปิดประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ไม่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนจริง

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต “International Business Management”, “Entrepreneurship” และ “Brand Communication” พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ อาจารย์ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Creativity for Innovation” – ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียน ป.โท ออนไลน์..สำหรับคนยุคใหม่””

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้คุณสัมผัสการเรียนแบบ Virtual Classroom กับระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวก พร้อมสัมผัสการเรียนจริงในหัวข้อ “Modern Buyer and Digital Edge” กับ ดร. สุทธิภัทร อาจารย์ประจำ Stamford MBA พลาดไม่ได้!

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

ความรู้ที่ตอบโจทย์..เอาไปใช้ได้จริง! กับหลักสูตรใหม่ ของ Stamford MBA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานอย่างแท้จริง พบกันในงาน Stamford Admission Day ที่อาจารย์และเจ้าหน้าทีจะมาตอบทุกข้อสงสัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะ ใหม่ “International Business Management”, “Entrepreneurship” และ “Brand Communication”

At

Digital Marketing Management OPEN DAY

Free

หลักสูตรอบรมระยะสั้น Digital Marketing Management / DMM ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานยุคดิจิทัล ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital Marketing และเพิ่มโอกาสสร้าง connection ด้านธุรกิจและการทำงานกับ “กูรู” ตัวจริงจากวงการ Digital Marketing ที่จะมาสอน แชร์ประสบการณ์ และเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปหลักสูตร Stamford MBA ได้อีกด้วย

At

Stamford MBA Online “หลักสูตรใหม่..สำหรับคนยุคใหม่”

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของ Stamford เรียนสนุก สะดวก เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้คุณเปิดประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ไม่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนจริง พร้อมแนะนำ “หลักสูตรใหม่” ที่เน้นเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้มากขึ้น กับกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 กลุ่ม International Business Management และ Brand Communication พลาดไม่ได้!

At

Stamford Open House 2018 – ทางที่ใช่ ไปได้เร็ว

Free

แสตมฟอร์ด ขอเชิญชวนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาร่วมกิจกรรม Stamford Open House 2018 : ทางที่ใช่ ไปได้เร็ว ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มาค้นทาเส้นทางของตัวเอง เลือกคณะเรียนได้ตามที่สนใจ และพบกับกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่รอน้องๆ อยู่ที่วิทยาเขตพระรามเก้า และหัวหิน

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า และวิทยาเขตหัวหิน

ค้นให้เจอ … จุดแข็งในตัวคุณ กับ Stamford MBA

Free

Stamford เปิดโอกาสให้คุณได้ค้นหา “พรสวรรค์” ที่ซ้อนอยู่ในตัวคุณ ฟรี! กับ ดร. อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ด้วยการทดสอบเพื่อค้นหาจุดแข็ง "Strengths Finder"- การค้นหาพรสวรรค์และความเป็นเลิศที่มีอยู่ในธรรมชาติของความเป็น"คุณ" และนำมาบริหารจัดการและพัฒนาให้เกิดเป็น "จุดแข็ง" เพื่อนำมาประกอบกับทักษะความรู้และความชำนาญ และนำไปสู่ความเป็นเลิศในชีวิต

At

Stamford MBA Online “Stamford MBA Online ON TOUR 2018 จ.เชียงใหม่”

Free

พบกันได้ใน งานแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาใหม่ MBA Online (ภาคภาษาไทย) ของม.แสตมฟอร์ด ที่ ON TOUR กันไปถึง จ.เชียงใหม่ ให้ผู้ที่สนใจเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ได้สัมผัสประสบการณ์เรียนจริง เรียนสะดวกสบาย ไม่ต้องอยู่ไกลบ้าน ทิ้งงานและชีวิตส่วนตัว

At

Stamford MBA Online “ทดลองเรียน ป.โท ออนไลน์..สำหรับคนยุคใหม่””

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่แตกต่างไปจากการเรียนออนไลน์ที่คุณรู้จัก เปิดโ อกาสให้คุณสัมผัสการเรียนแบบ Virtual Classroom กับระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวก พร้อมแนะนำ “หลักสูตรใหม่” ที่เน้นเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้มากขึ้น กับกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 กลุ่ม International Business Management และ Brand Communication พร้อม สัมผัสการเรียนจริง กับ ดร. เคนนี่ อาจารย์ประจำ Stamford MBA พลาดไม่ได้!

At

เปิดสอบตรงระดับปริญญาตรี ปี 2562

Free

เปิดสอบตรงระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สำหรับภาคการศึกษา มีนาคม และ กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9 และวิทยาเขตหัวหิน

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า และวิทยาเขตหัวหิน

STAMFORD BBA SHOWCASE – วิทยาเขตพระรามเก้า

Free

คณะบริหารธุรกิจ ชวนน้องๆ ที่สนใจในโลกของการทำธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ไปจนถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup ของตัวเอง มาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า

STAMFORD CMD DAY – วิทยาเขตพระรามเก้า

Free

แสตมฟอร์ดขอท้า เด็กอาร์ต มาประลองความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรม Stamford CMD Day สนุกไปกับกิจกรรม Creative Visual Thinking พร้อมหัดทำพอร์ตสุดแนวและหัดคิดเป็นรูปภาพ (Mind Map)

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า

STAMFORD DESIGN & ENGLISH DAY – วิทยาเขตหัวหิน

Free

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน ชวนน้องๆ ที่มีความสนใจในการออกแบบและภาษาอังกฤษ มาแสดงศักยภาพร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับรุ่นพี่และอาจารย์จากสาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และสาขาภาษาอังกฤษ

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

รู้ลึก..เอาไปใช้ได้จริง! กับหลักสูตรใหม่ ของ Stamford MBA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานอย่างแท้จริง พบกันในงาน Stamford Admission Day ที่อาจารย์และเจ้าหน้าทีจะมาตอบทุกข้อสงสัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะ ใหม่ “International Business Management”, “Entrepreneurship” และ “Brand Communication”

At

Stamford MBA Online “หลักสูตรใหม่..สำหรับคนยุคใหม่”

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของ Stamford ให้คุณเปิดประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ไม่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนจริง พร้อมแนะนำ “หลักสูตรใหม่” ที่เน้นเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้มากขึ้น กับกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 กลุ่ม International Business Management และ Brand Communication พลาดไม่ได้!

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต “International Business Management”, “Entrepreneurship” และ “Brand Communication” พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ อาจารย์ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Creativity for Innovation” – ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

รู้ลึก..เอาไปใช้ได้จริง! กับหลักสูตรใหม่ ของ Stamford MBA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานอย่างแท้จริง พบกันในงาน Stamford Admission Day ที่อาจารย์และเจ้าหน้าทีจะมาตอบทุกข้อสงสัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะ ใหม่ “International Business Management”, “Entrepreneurship” และ “Brand Communication”

At

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 วิทยาเขตหัวหิน

Free

วิทยาเขตหัวหิน - พบกับการการบรรยายข้อมูลโดยรวมของบริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

Stamford MBA Online “หลักสูตรใหม่..สำหรับคนยุคใหม่”

Free

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของ Stamford ให้คุณเปิดประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ไม่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนจริง พร้อมแนะนำ “หลักสูตรใหม่” ที่เน้นเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้มากขึ้น กับกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 กลุ่ม International Business Management และ Brand Communication พลาดไม่ได้!

At

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Laureate English Program)

Free

ฟังการให้ข้อมูลโดยรวมของการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Laureate English Program) บริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมไปถึง กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1

Free

พบกับการการบรรยายข้อมูลโดยรวมของบริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

At 08:30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต “International Business Management”, “Entrepreneurship” และ “Brand Communication” พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. ลูกบัว รจนนท์ กระจ่างวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร กับห้วข้อ “Consumer Experience Journey” ปลุกการตลาด แบบรู้ทันผู้บริโภค

At

Stamford MBA Online “ประสบการณ์เรียน ป. โท แบบไร้ขีดจำกัด”

Free

MBA Online หลักสูตรใหม่ มีดีอย่างไร?! มาลองทำความรู้จักกับการเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ให้มากขึ้น ประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ในแบบฉบับของ Stamford พร้อมเปิดตัวหลักสูตรใหม่ที่เน้นเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้มากขึ้น กับกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 กลุ่ม International Business Management และ Brand Communication พลาดไม่ได้!

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

Stamford MBA ใหม่ มีดีที่ตรงไหน?! มาหาคำตอบได้ในงาน Admission Day กับหลักสูตรใหม่ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นพัฒนาความรู้และทักษะเชิงลึก เฉพาะด้าน ให้มั่นใจว่า จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในธุรกิจหรือการทำงานได้ทันที

At

Stamford Admission Week #Dek62

Free

เปิดสอบตรงปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สำหรับภาคการศึกษา มีนาคม และกรกฎาคม 2562ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9 และวิทยาเขตหัวหิน

At 08:00
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9 และ วิทยาเขตหัวหิน

Stamford MBA Online “ประสบการณ์เรียน ป. โท แบบไร้ขีดจำกัด”

Free

ถ้าอยากเรียน MBA แต่ไม่มีเวลา...Stamford MBA Online คือคำตอบ มาลองทำความรู้จักการเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่เหมือนนั่งเรียนในชั้นเรียนจริงแบบ Virtual Classroom เพียง Log–in ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน รับคำแนะนำจากอาจารย์โดยตรง พร้อมพูดคุยกับนักศึกษา MBA Online ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรียนจริง พลาดไม่ได้!

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จักหลักสูตร Stamford MBA และฟังอาจารย์รีวิวโปรแกรมอย่างละเอียด พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ในห้วข้อ แบรนด์ 4.0 กับการสร้างความสำเร็จในธุรกิจ หรือ Branding 4.0 for Business Success “สร้างแบรนด์แบบเดิมๆ คงจะไม่ได้แล้ว จะทำยังไงให้แบรนด์โดนใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน?”

At

Stamford MBA Online “ประสบการณ์เรียน ป. โท แบบไร้ขีดจำกัด”

Free

ถ้าอยากเรียน MBA แต่ไม่มีเวลา...Stamford MBA Online คือคำตอบ มาลองทำความรู้จักการเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่เหมือนนั่งเรียนในชั้นเรียนจริงแบบ Virtual Classroom เพียง Log–in ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน รับคำแนะนำจากอาจารย์โดยตรง พร้อมพูดคุยกับนักศึกษา MBA Online ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรียนจริง พลาดไม่ได้!

At

Stamford MBA Scholarship & Admission Day 2018

Free

Stamford มอบโอกาสใหญ่ของปีการศึกษา 2018 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนต่อ ป.โท MBA ชิงทุนการศึกษา และพบปะพูดคุยกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่แนะแนว ที่จะให้คำปรึกษาทุกแง่มุมการเรียนการสอน สัมผัสบรรยากาศศูนย์การเรียนอโศกที่ทันสมัย พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษ Student Talks กับ นักศึกษา

At

การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในศตวรรษที่ 21

Free

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี พร้อมเรียนรู้หัวใจสำคัญที่จะทำให้การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

At

Stamford MBA Online “ประสบการณ์เรียน ป. โท แบบไร้ขีดจำกัด”

Free

มาทำความรู้จักการเรียน ป.โท แบบ Virtual Classroom ของ Stamford MBA Online เพียง Log–in ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันเวลาที่กำหนด เข้าฟังรีวิวแนะนำหลักสูตร พร้อมพูดคุยกับนักศึกษา MBA Online ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรียน ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ที่ทันสมัย เหมือนนั่งเรียนในชั้นเรียนจริง แตกต่างจากการเรียนออนไลน์ที่คุณรู้จัก

At

เปิดแล้ว! ศูนย์รับสมัคร ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

Free

พบกับ ศูนย์รับสมัคร ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ในโรงเรียนหลากหลายจังหวัด น้องๆ สามารถมาสมัครหรือพูดคุยและปรึกษาพี่ๆ แสตมฟอร์ดเกี่ยวกับการเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งในแบบนานาชาติและสองภาษา ทุกสาขาวิชา ดูข้อมูลศูนย์สอบในแต่ละจังหวัดได้ที่นี่ คลิกเลย!

At 09:00

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

“จะเรียนอะไรดี” “เรียนแล้วได้อะไร” คุณหาคำตอบได้แล้วหรือยัง? มาลองทำความรู้จักกับ หลักสูตร ป.โท Stamford MBA ในงาน Admission Day พบกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัย และให้คำปรึกษา พร้อมเจาะลึกรายละเอียด สาขาวิชา Business Administration และ Marketing Management

At

Stamford MBA Online “หมดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาเรียน”

Free

“MBA Online ที่ Stamford เค้าเรียนกันยังไง?” มาหาคำตอบได้ เพียง Log–in เข้าฟังรีวิวหลักสูตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันเวลาที่กำหนด ร่วมสัมผัสนวัตกรรมการเรียน MBA Online ที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงสื่อการเรียนได้อย่างไร้ขีดจำกัด แตกต่างจากการเรียนออนไลน์ที่คุณรู้จัก พร้อมเจาะลึกวิธีการเรียนกับคณาจารย์ ประจำหลักสูตรโดยตรง

At

บริหารองค์กรอย่างไรให้ก้าวทันยุคดิจิตอล 4.0

Free

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน พร้อมเรียนรู้หัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จักหลักสูตร Stamford MBA และฟังอาจารย์รีวิวโปรแกรมอย่างละเอียด พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ Dr. Mark K. Rendon อาจารย์ประจำหลักสูตร ในห้วข้อ Talent Acquisition and Talent Management Practices in HR เคล็ดลับและหลักการการบริหารคนและบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กร

At

Stamford MBA Online “หมดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาเรียน”

Free

“MBA Online ที่ Stamford เค้าเรียนกันยังไง?” มาหาคำตอบได้ เพียง Log–in เข้าฟังรีวิวหลักสูตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันเวลาที่กำหนด ร่วมสัมผัสนวัตกรรมการเรียน MBA Online ที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงสื่อการเรียนได้อย่างไร้ขีดจำกัด แตกต่างจากการเรียนออนไลน์ที่คุณรู้จัก พร้อมเจาะลึกวิธีการเรียนกับคณาจารย์ ประจำหลักสูตรโดยตรง

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาร่วมทำความรู้จักหลักสูตร Stamford MBA และฟังรีวิวโปรแกรมอย่างละเอียดจากอาจารย์โดยตรง พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class จำลองชั้นเรียน MBA กับ อาจารย์ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของเรา ในห้วข้อ “Entrepreneurial DNA” ร่วมค้นหาความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ

At

ทดลองเรียนจริง MBA & MPA หัวหินแคมปัส

Free

ทดลองเรียนวิชา Marketing ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดย ดร.ปริญญา บรรจงมณี และวิชา Public Administration Theory ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) โดยผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.นิตยา สินเธาว์

At

Stamford MBA Online “หมดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาเรียน”

Free

สัมผัสนวัตกรรมการเรียน MBA Online ที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงสื่อการเรียนได้อย่างไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์ Lifestyle ของคนทำงานรุ่นใหม่!!! พร้อมเจาะลึกวิธีการเรียนกับคณาจารย์ ประจำหลักสูตรโดยตรง เพียง Log–in เข้าร่วมฟังรีวิวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันเวลาที่กำหนด

At

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

ความแตกต่างจะเกิดขึ้นได้...เราต้องเริ่มที่จะสร้าง : มาฟังเรื่องราวของ 2 นักศึกษา Stamford ที่ถึงแม้จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว แต่ก็ยังเลือกที่จะสร้างความแตกต่าง สร้างโอกาสทางธุรกิจ และหาไอเดียใหม่ๆ จากหลักสูตร Stamford MBA

At

Stamford MBA Online “หมดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาเรียน”

Free

สัมผัสประสบการณ์การเรียน MBA online ก่อนตัดสินใจ บนระบบการเรียนออนไลน์ที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมเจาะลึกวิธีการเรียนกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรโดยตรง เพียง Log in เข้าร่วมฟังรีวิวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในวันเวลาที่กำหนด

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

MBA Trial Workshop - Marketing เป็นคอร์สสั้นด้านการตลาด สอนโดยอาจารย์ MBA ของ ม.แสตมฟอร์ด ที่จะหยิบยกหัวข้อด้านการตลาดที่กำลังเป็นที่สนใจในวงธุรกิจมาสอนและแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่สนใจเรียน MBA เพื่อให้ “ทดลอง” สัมผัสการเรียน MBA ก่อนตัดสินใจเรียน

At

Stamford MBA Online “หมดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาเรียน”

Free

สัมผัสประสบการณ์การเรียน MBA online ก่อนตัดสินใจ บนระบบการเรียนออนไลน์ที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมเจาะลึกวิธีการเรียนกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรโดยตรง เพียง Log in เข้าร่วมฟังรีวิวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในวันเวลาที่กำหนด

At

ทดลองเรียนจริง MBA & MPA หัวหินแคมปัส

Free

มาทดลองเรียนวิชา Human Resourse Management หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และวิชา Research Methods in public Administration หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.นิตยา สินเธาว์

At

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge

Free

มาทำความรู้จักหลักสูตร Stamford Signature MBA และฟังรีวิวโปรแกรมอย่างละเอียดจากอาจารย์โดยตรง พร้อมร่วมกิจกรรม Trial Class การจำลองชั้นเรียน กับ Mr. Russell Conrad ผู้คร่ำหวอดในวงการดิจิตอลและหนึ่งในผู้บุกเบิกโลกของ Digital Marketing ในประเทศไทย พร้อมลงมือลองทำ Media Planning จริง ผ่านกิจกรรม Workshop ภายในคลาส ในหัวข้อ “Programmatic Advertising” (Audience Based Media Buying)

At

Stamford MBA Online “หมดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาเรียน”

Free

สัมผัสประสบการณ์การเรียน MBA online ก่อนตัดสินใจ บนระบบการเรียนออนไลน์ที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมเจาะลึกวิธีการเรียนกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรโดยตรง เพียง Log in เข้าร่วมฟังรีวิวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในวันเวลาที่กำหนด

At

Go Inter จุดเปลี่ยนอนาคต – กรุงเทพฯ

Free

มาแล้ว! กิจกรรมที่จะมาเปิดมุมมองการเรียนปริญญาตรีของน้องๆ ให้กว้างขึ้น ฟังประสบการณ์โกอินเตอร์จากรุ่นพี่ชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงรายละเอียดการเรียน ป.ตรี แบบสองปริญญา (Dual Degree) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program) และ โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship) พร้อมลุ้นรับทุนเรียนต่อต่างประเทศภายในงาน ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!

At 09:00
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส

Stamford MBA Program Review & Admission Day

Free

หากคุณกำลังคิดอยากจะเรียน MBA และสงสัยว่า “จะเรียนได้หรือไม่” “เรียนสาขาอะไรดี” หรือ “เรียนแล้วจะเอาไปใช้ได้ยังไง” ลองมาฟังอาจารย์รีวิว หลักสูตร ป.โท Stamford MBA ตอบทุกข้อสงสัย และให้คำปรึกษา พร้อมเจาะลึกรายละเอียดของสาขาวิชา Business Administration และ Marketing Management

At

Splash Out Camp vol.3

Free

สิ้นสุดการอรคอยกับกิจกรรม Splash Out Camp vol.3 แคมป์ภาษาอังกฤษสุดมันส์สไตล์แสตมฟอร์ด ที่จะพาน้องๆ มาร่วมเล่นกิจกรรมพร้อมฝึกภาษาอังกฤษ นำทีมโดย Teacher Greg พร้อมคลายร้อนที่สวนน้ำสุดชิคของหัวหิน สมัครได้แล้ววันนี้!!

At 09:00
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

Will You Survive in MBA?

Free

Will you survive in MBA? เป็นคอร์สภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ที่เน้นเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการเรียน MBA ให้เรียนได้อย่างมั่นใจ “เรียนแล้วรอด” และสามารถเข้าใจเนื้อหา MBA ที่จะเรียนได้เป็นอย่างดี

At

English Day 2018 – หัวหิน

Free

แสตมฟอร์ดชวนน้องๆ มาเจอกันอีกครั้ง ในงาน English Day 2018 พบกับอาจารย์เจ้าของภาษา และร่วมเล่นเกมและกิจกรรมสุดมันส์ตลอดทั้งวัน ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน สมัครได้แล้ววันนี้... ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

At 09:00
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

Stamford MBA Online “ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ไม่แตกต่าง จากการเรียนในชั้นเรียน”

Free

สัมผัสประสบการณ์การเรียน MBA online ก่อนตัดสินใจ บนระบบการเรียนออนไลน์ที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมเจาะลึกวิธีการเรียนกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรโดยตรง เพียง Log in เข้าร่วมฟังรีวิวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในวันเวลาที่กำหนด

At

GO INTER จุดเปลี่ยนอนาคต

Free

ฟังประสบการณ์ เปิดมุมมองให้กว้างขึ้นกับแสตมฟอร์ดทั้งการเรียนและการทำงานในต่างประเทศ โดย ดร. อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลโกอินเตอร์จากรุ่นพี่ชาวไทยและต่างชาติ ฟังรายละเอียดการเรียน ป.ตรี แบบสองปริญญา (Dual Degree) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program) และ โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship) พร้อมลุ้นรับทุนเรียนต่อต่างประเทศภายในงาน ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต เพิ่มเติมคลิก!

At 08:30
ณ ห้องเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต